အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အစည်းအဝေးအမှတ် (၁၄/၂၀၁၉) အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် ရန်ကုန်မြို့၊ သစ္စာလမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုလုပ်ငန်း (၅)ခု၊ အတည်ပြုလုပ်ငန်း (၁၂)ခု တို့အား ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်စင်လွင်က "အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်  (၁၄/၂၀၁၉) အပါအဝင် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၁၇)ခုမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၉ ဒသမ ၃၃၁)သန်းကို ခွင့်ပြု/ အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းများမှ ပြည်တွင်းလုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း (၄၉၉၀)ဦးကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများအနက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ အဆိုပြုလုပ်ငန်း (၅)ခု၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီမှ အတည်ပြုလုပ်ငန်း (၁၀)ခု၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကေ်ာမတီမှ အတည်ပြုလုပ်ငန်း (၁)ခုနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီမှ အတည်ပြုလုပ်ငန်း (၁)ခုအား ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြု/အတည်ပြုလုပ်ငန်း (၁၇)ခုမှာ စက်မှုကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်း (၁၂)ခု၊ လယ်ယာကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်း (၁)ခု၊ အခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်း (၁)ခု၊ အိမ်ယာအဆောက်အအုံကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်း (၁)ခုနှင့် မွေး/ရေကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်း (၂)ခုတို့ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။