အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်

ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကန်ဒေါ်လာ (၄ ဒသမ ၁) ဘီလီယံကျော် ဝင်ရောက်

၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်အထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြု/အတည်ပြုပေးခဲ့မှု မှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၂၅၂)ခု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၅၀ ဒသမ ၇၃၃)သန်းဖြစ်သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှှုင့်ခြင်း အပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၈၇၆ ဒသမ ၃၅၂)သန်းဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်စင်လွင်က ဆိုသည်။

" အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်း အပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစုစုပေါင်း ခွင့်ပြုပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၂၃ ဒသမ ၆၈၀)သန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့မှ ပြီးခဲ့တဲ့ MIC အစည်းအဝေး စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄ဒသမ ၁)ဘီလီယံ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဦးသန့်စင်လွင်က ပြောသည်။

အလားတူ အဆိုပါကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြု/အတည်ပြုပေးခဲ့မှုမှာ လုပ်ငန်း (၁၅၂)ခု၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၃၅ ဒသမ ၈၃၄)သန်း အပါအဝင် ကျပ် (၁၁၁၆၆၁၉ ဒသမ ၄၇၆)သန်းဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်း အပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၅ ဒသမ ၅၀၁)သန်း အပါအဝင် ကျပ် (၁၃၇၃၆၁၉ ဒသမ ၅၁၅)သန်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။